Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Length (LOA): 65 ft

Beam: 17.17 ft

Draft(Min):5.08 ft

Draft(Max): 5.08 ft

Fuel Capacity: 1030|gallon

Water Capacity: Displacement

Fuel Type: diesel

New 100%

NỘI THẤT BÊN TRONG DU THUYỀN SEARAY L650

l650 1 1

l650 1 2

l650 1 3

l650 1 4

l650 1 5

l650 1 6

l650 1 7

l650 1 8

l650 1 9

l650 1 10

l650 1 11

l650 1 12

l650 1 13

l650 1 14

l650 1 15

l650 1 16

l650 1 17

l650 1 18

l650 1 19

l650 1 20

l650 1 21

l650 1 22

l650 1 23

PHỤ TÙNG CHO L650