Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Length Overall: 11.81 M

Beam: 3.63 M

Fuel Capacity: 984 L

Dry Weight: 8,165 Kg

Deadrise: 18º

Fresh Water: 208 L

Waste Tank: 151 L

New 100%

NỘI THẤT BÊN TRONG DU THUYỀN REGAL 38 GRANDE COUPE

38 grande coupe 1 1

38 grande coupe 1 2

38 grande coupe 1 3

38 grande coupe 1 4

38 grande coupe 1 5

38 grande coupe 1 6

38 grande coupe 1 7

38 grande coupe 1 8

38 grande coupe 1 9

38 grande coupe 1 10

38 grande coupe 1 11

38 grande coupe 1 12

38 grande coupe 1 13

38 grande coupe 1 14

38 grande coupe 1 15

PHỤ TÙNG CHO 38 GRANDE COUPE