Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Length overall [m] 9,60 / 10,40

Beam overall [m] 2,99

Draft max. (canoe body) [m] 0,72

Mass of Light Craft Condition [kg] 5540

Max. engine (-s) power [kW/HP] 2x147/200

Crew limit 9

New 100%

NỘI THẤT BÊN TRONG DU THUYỀN GALEON 310 HTC

310htc 1 1

310htc 1 2

310htc 1 3

VIDEO THỰC TẾ 310 HTC

PHỤ TÙNG CHO 310 HTC