Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Length overall [m] 9,60 / 10,40

Beam overall [m] 2,99

Draft max. (canoe body) [m] 0,72

Mass of Light Craft Condition [kg] 5220

Max. engine (-s) power [kW/HP] 2x261/350

Crew limit 9

New 100%

NỘI THẤT BÊN TRONG DU THUYỀN GALEON 305 HTS

350hts 1 1

350hts 1 2

350hts 1 3

350hts 1 4

 

PHỤ TÙNG CHO 305 HTS