Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Standard Propulsion: Twin MerCruiser® 6.2L MPI ECT Bravo® III w/ DTS Sterndrives (T-300 hp - 224 kW)

Fuel Capacity: 170 gal / 644 L

Length: 32' 3" / 10 m

Beam: 10' 7" / 3 m

Water Capacity: 32 gal / 121 L

Capacity: Yacht Certified

Overnight: Yes

Weight: 13,305 lb / 6,035 kg

ĐẶC TRƯNG CANO SEARAY SUNDANCER 320

sundancer 320 1 1

sundancer 320 1 2

sundancer 320 1 3

sundancer 320 1 4

sundancer 320 1 5

sundancer 320 1 6

VIDEO THỰC TẾ SUNDANCER 320

PHỤ TÙNG CHO SUNDANCER 320