Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Standard Propulsion: MerCruiser® 6.2L MPI ECT Bravo® III w/DTS Sterndrive (300 hp - 224 kW)

Fuel Capacity: 95 gal / 360 L

Length: 28' 8" / 9 m

Beam: 9' / 3 m

Water Capacity: 28 gal / 106 L

Capacity: Yacht Certified

Overnight: Yes

Weight: 9,920 lb / 4,500 kg

ĐẶC TRƯNG CANO SEARAY SUNDANCER 290

sundancer 290 1 1

sundancer 290 1 2

sundancer 290 1 3

sundancer 290 1 4

sundancer 290 1 5

VIDEO THỰC TẾ SUNDANCER 290

PHỤ TÙNG CHO SUNDANCER 290