Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Standard Propulsion: Mercruiser ECT 6.2L MPI DTS Bravo III (300 - 244 KW)

Fuel Capacity: 69 gal / 261 L

Length: 26' 7" / 8.1 m

Beam: 8' 6" / 2.59 m

Water Capacity: 20 gal / 76 L

Capacity: Yacht Certified

Overnight: Yes

Weight: 6,667 lb / 3,024 kg

ĐẶC TRƯNG CANO SEARAY SUNDANCER 265

sundancer 265 1 1

sundancer 265 1 2

sundancer 265 1 3

sundancer 265 1 4

sundancer 265 1 5

sundancer 265 1 6

VIDEO THỰC TẾ SUNDANCER 265

PHỤ TÙNG CHO SUNDANCER 265