Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Standard Propulsion: Triple 350-hp Mercury Verados w/ Joystick Piloting (Tri-350 hp - 261kW)

Fuel Capacity: 177 gal / 670 L

Length: 33' 11" / 10 m

Beam: 10' 6" / 3 m

Water Capacity: 30 gal / 114 L

Capacity: 0

Overnight: No

Weight: 12,060 lb / 5,470 kg

ĐẶC TRƯNG CANO SEARAY SLX 350

slx 350 1 1

slx 350 1 2

slx 350 1 3

slx 350 1 4

slx 350 1 5

slx 350 1 6

slx 350 1 7

slx 350 1 8

slx 350 1 9

slx 350 1 10

VIDEO THỰC TẾ SLX 350

PHỤ TÙNG CHO SLX 350